El TSJC ratifica el regidor de Reagrupament a Girona

Carles Bonaventura continuarà en el treball municipal amb la CUP
Carles Bonaventura en un acte de la campanya electoral a les autonòmiques

Carles Bonaventura, el primer regidor de Reagrupament Independentista a la ciutat de Girona –tercer a la llista de l'acord amb la CUP–, continuarà la seva tasca al grup municipal després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi rebutjat el recurs d'Esquerra, que la Junta Electoral tampoc no havia acceptat, de fer vàlids uns vots considerats nuls.

Precisament, el passat dimarts 7 de juny, Jordi Navarro, regidor de la CUP, i Carles Bonaventura, regidor de Reagrupament, van explicar que defensarien allà on calgués els tres regidors que la voluntat dels gironins expressada en les urnes el 22 de maig va donar a la CUP+RCat. Carles Bonaventura va lamentar que un interès “purament partidista” suposés ajornar la constitució de l’Ajuntament per la voluntat “de resoldre als jutjats un tema que ERC ha perdut a les urnes”.

“Els gironins i les gironines van expressar la seva voluntat el 22-M i van atorgar tres regidors a la CUP+RCat i cap a Esquerra. Cap dels apoderats d’ERC no va registrar cap incidència en cap de les meses dels col·legis electorals de tot Girona. Si el dia de les eleccions no van detectar cap irregularitat, per què ara s’atreveixen a dir que tot el procés s’ha portat amb ‘poc rigor’”, va afegir Bonaventura. El regidor de Reagrupament també va afirmar que “tot això és una manca de seriositat absoluta per part d’ERC, i jo penso el mateix que la gran majoria de gironins: aquesta gent tenen un mal perdre".

Reagrupament Independentista espera que amb aquesta sentència Esquerra a Girona es doni per vençuda i descarti recórrer al Tribunal Constitucional espanyol.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fragment de la sentència del TJSC

(...)

Examinat el sobre en qüestió efectivament hi figura una papereta de vot a favor d'ERC-AM, en la qual apareix una ratlla sobre el nom propi "Mercè" a la línia de la llista corresponent a la candidata núm. 5, Sra. Maria Mercè Roca, circumstància que d'acord amb l'esmentat article de la LOREG ja és de per si suficient per declarar la nul·litat del vot. Així mateix, la papereta va acompanyada d'una estampa religiosa que conté una fotografia de Sant Josepmaria Escrivà i inclou una oració, un resum de la vida del sant i un prec a aquells que obtinguin gràcies per la seva intercessió perquè les comuniquin a la Prelatura de l'Opus Dei. Oficina per a causes dels Sants.

En general cal assenyalar que la papereta de votació no és més que l'expressió escrita de la voluntat d'un ciutadà, en el procés electoral, de dur a terme una determinada opció política. Aquestes paperetes de votació apareixen en la seva forma i contingut validades pels òrgans competents en matèria electoral, no podent ser objecte ni estar acompanyades d'expressions alienes al seu contingut i finalitat, que dificultin que la Mesa Electoral pugui determinar quina ha estat veritablement aquesta opció política exercida lliurement per un elector. Això és així ja que en cas contrari aquesta opció política que es materialitza en una votació per mitjà d'una papereta seria objecte de diferents interpretacions que podrien donar lloc a resultats electorals no desitjats per l'elector o que no estiguin en relació amb la seva veritable voluntat.

Aquest vot qüestionat a favor d'ERC-AM està afectat de nul·litat perquè no queda acreditada la inequívoca voluntat de l'elector, especialment perquè no es tracta d'una inserció involuntària. En aquest cas l'elector ha introduït voluntàriament un element, com és l'estampa esmentada, que no guarda relació amb el procés electoral. I no constitueix aquest fet la irregularitat no invalidant a la qual es refereix el recurrent, ja que no es tracta d'un cas anàleg a aquell en què juntament amb la papereta s'ha introduït un imprès de propaganda electoral de la mateixa entitat política que és objecte de votació, atès que en aquest darrer cas no es plantegen dubtes sobre la inequívoca voluntat de l'elector. Això últim pot resultar comprensible sobretot en aquells supòsits en què l'elector utilitza alguna de les paperetes que li remeten al seu domicili els respectius partits juntament amb la corresponent publicitat electoral a causa de la insuficient pedagogia electoral que s'ofereix en la informació institucional als electors. Per la seva banda, el Tribunal Suprem en sentència de 21 juliol de 1997 en el supòsit d'una llista acompanyada d'un sobre de propaganda electoral ha assenyalat expressament que no pot ser indicativa més que d'un evident error de l'elector, sense que pugui tenir eficàcia anul·latòria.

En el cas examinat no ens trobem davant d'un error de l'elector, sinó davant d'un acte totalment voluntari en el qual el votant, a més d'haver ratllat el nom d'una candidata ha introduït una estampa religiosa que és totalment estranya procés electoral i al partit la papereta de votació ha utilitzat, pel que tal vot és nul. Per això no pot tenir acollida la pretensió de la recurrent, sense que d'altra banda pugui enjudiciar aquí la validesa de dos vots un a favor de CiU i un altre a favor del PSC ja que no han estat recurridosy que en conseqüència no poden ser utilitzats com paràmetre als efectes del principi d'igualtat.

Vuitè.  Per les anteriors raons procedeix confirmar la validesa de les eleccions locals de 22 de maig de 2011 i de la subsegüent proclamació d'electes a l'Ajuntament de Girona, i d'acord amb el que disposa l'article 117 de la LOREG no fer expressa condemna en costes.

8.426 lectures

Comentaris (1)

Moltes felicitats Carles!!
Qui t'hauria de dir que li deuries un favor al Xtema Escrivà !!

Total 1 comentaris

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament