Quarta Assemblea Nacional

Vista general de la 3a. Assemblea amb els candidats elegits a l'escenari

L’Assemblea Nacional se celebrarà diumenge19 de juny del 2011, a la ciutat de Vic, al Cinema Vigatà (C/Jacint Verdaguer, 22) de 9 a 15 hores .
Veieu el mapa d'ubicació . L’inici de la sessió plenària serà a les 10 hores.

Poden assistir a l’Assemblea Nacional, amb plenitud de drets, els associats fins a la data de convocatòria de la 4a Assemblea i que estiguin al corrent de pagament omplint la butlleta d'inscripció  abans del dia 15 de juny del 2011. El preu d’inscripció és de 10€ que s’abonaran el dia de l’Assemblea.

Les acreditacions per participar a l’Assemblea Nacional es poden formalitzar a partir de les 9 hores i fins a les 11.30 h, al mateix lloc de la celebració de l’Assemblea.

La comissió organitzadora posa a disposició de tots els associats l’adreça voluntaris@reagrupament.cat  per a prestar serveis de col·laboració dels associats en el procés assembleari

Ponència Política

Els associats, les assemblees comarcals i les comissions sectorials poden presentar esmenes a la ponència política . Les esmenes són de quatre tipus: addició, supressió, modificació i a la totalitat. Les esmenes al document s’han de presentar fins el 27 de maig de 2011,  seguint el model de full d’esmena de l'apartat Documents i han de ser lliurades a la comissió organitzadora a l’adreça  ponenciapolitica@reagrupament.cat .

Proposta de millora del Reglament d'Organització i funcionament

Els associats, les assemblees comarcals i les comissions sectorials poden presentar esmenes a la proposta de millora  del reglament d'organització . Les esmenes al document s’han de presentar fins el 7 de juny de 2011,  i han de ser lliurades a la comissió organitzadora a l’adreça  ponenciaorganitzacio@reagrupament.cat .

S'enviarà una única esmena de millora per correu electrònic, indicant si és d'addició, supressió o modificació. Cal indicar clarament la pàgina i l'apartat afectat i, si s'escau, el text alternatiu. Cal indicar també nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de la persona que presenta l'esmena de millora. Cas que l'esmena de millora sigui d'una assemblea comarcal o de districte, indiqueu les dades de la persona que representa l'esmena de millora.

A partir del 7 de juny, el comitè de millora del reglament d’organització negociarà amb cadascun dels esmenants, la incorporació, transacció retirada o refús de les esmenes presentades.
A partir del dia 15 de juny els associats tindran a la seva disposició els documents i les esmenes que quedin vives per a debatre a l’assemblea i que els seran facilitats també el dia de la seva celebració.
 

Documents

Estatuts de l'Associació Reagrupament Independentista aprovats durant l'assemblea general del 3 d'octubre de 2009

Reglament de funcionament de la Quarta Assemblea Nacional

Ponència política aprovada durant l'assemblea general de l'Associació Reagrupament Independentista el 3 d'octubre de 2009.

Model de full d'esmena a la Ponència Política

 

12.842 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament