El Consell de garanties estatuàries

Albert Aragonès
Albert Aragonès
VicePresident de Reagrupament

• El Consell de Garanties Estatutàries, antigament conegut com el Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, és una de les institucions de la Generalitat  definida a l’article 76 de l’Estatut. Aquesta institució té com a propòsit vetllar per l’adequació a l’Estatut i a la Constitució Espanyola, de les disposicions de la Generalitat. El Consell té autonomia orgànica, funcional i pressupostària. Els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries són sobre propostes que encara no són llei i normes amb rang de llei, ja que és el tribunal Constitucional qui exerceix el monopoli o control exclusiu de la constitucionalitat de les normes amb rang de llei emanades de les Corts Generals i dels parlaments autonòmics. Només el Tribunal Constitucional pot interposar recurs d’inconstitucionalitat contra les lleis de Catalunya. Aquests dictàmens que emet el Consell no son vinculants, és a dir, el Govern no cal que els apliqui. Aquest Consell va dictaminar que una partida dels pressupostos, reservada per al Referèndum, era inconstitucional. Evidentment. A la Constitució Espanyola no hi ha cap capítol o apartat dedicat a la probable realització d’un Referèndum per la Independència de Catalunya. Quan va sortir aquesta resolució, lògica tenint en compte la funció del Consell, tots els grups unionistes van demanar a la Generalitat que l’apliqués, tot i saber que no és vinculant.

• Uns dies més tard, la Comissió de Venècia opina que la nova llei del Tribunal Constitucional minva la independència de l’alt tribunal com a àrbitre. Tot i així, considera la norma dins els estàndards europeus. Aquesta reforma diu bàsicament que el Tribunal Constitucional va declarar constitucional, sense unanimitat, la reforma exprés del PP que li permet sancionar els càrrecs públics que n’incompleixin les sentències.

La Comissió de Venècia és un òrgan consultiu del Consell d’Europa, format per experts independents en el camp del Dret Constitucional. La tasca primària de la Comissió de Venècia és assistir i aconsellar  països en assumptes constitucionals per tal de millorar el funcionament de les institucions democràtiques i la protecció dels drets humans.

La metodologia de treball de la Comissió per emetre les seves recomanacions és crear un grup de treball d’informants (principalment entre els seus membres), que aconsella les autoritats nacionals en la preparació de la llei pertinent. Després de tenir discussions amb les autoritats nacionals i amb altres actors clau del país, el grup prepara un esborrany de recomanació sobre el grau d’acompliment dels estàndards democràtics de la llei o temàtica analitzada, amb recomanacions sobre com millorar-lo a partir de l’experiència comuna. L’esborrany és debatut i adoptat per la Comissió de Venècia durant una sessió plenària, normalment en presència de representants d’aquell país. Després de la seva adopció, la recomanació esdevé pública i és enviada al sol·licitant o responsable de l’execució. Els dictàmens d’aquesta comissió tampoc no són vinculants, com tampoc no ho són els del Consell de Garanties estatutàries. Heu escoltat les declaracions dels unionistes, dient que acataran sense dilacions aquest dictamen? Doncs, com deia aquell, no cal dir res més....

4.677 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament