Reagrupament reclama limitació de mandats, incompatibilitats estrictes, reducció de la immunitat, retribució única dels càrrecs electes i prohibició del nepotisme

Funció, responsabilitat i retribució dels càrrecs electes (3) - Programa de radicalitat democràtica de Reagrupament del 2010
El nostre futur lliure

El combat contra la corrupció política ha saltat a primer terme de l'agenda pública i, fins i tot, el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha mantingut una cimera amb els màxims responsables del control de l'acció pública. Reagrupament ja fa 3 anys va proposar una bateria de mesures que, gustosament, la nostra organització ofereix a la societat i, especialment, a aquelles persones amb incidència pública.

La situació és greu i urgent. El país ho demana i tenim un procés engegat -l'exercici de la sobirania per a la consecució del nostre Estat propi- que requereix la màxima fortalesa i l'expulsió dels corruptes de la nostra vida pública. A continuació, us presentem 10 mesures senzilles per a millorar el règim de la Funció, responsabilitat i retribució dels càrrecs electes , que formen part del nostre pograma de radicalitat democràtica.

5. Funció, responsabilitat i retribució dels càrrecs electes

  • 5.1. Limitació de mandats
  • 5.2. Declaració de béns abans, durant i després de l’exercici del càrrec públic
  • 5.3. L’oficina de proximitat del diputat
  • 5.4. Incompatibilitats de càrrecs
  • 5.5. Allargament del període d’incompatibilitats un cop finalitzat el càrrec
  • 5.6. Immunitat no és impunitat
  • 5.7. Inhabilitació per condemna
  • 5.8. Prohibició del nepotisme
  • 5.9. Concepte retributiu únic i simplificació del càlcul
  • 5.10. Extensió a la resta d’administracions

5.1. Limitació de mandats

S’establirà la limitació de mandats del cap de l’Estat, del president del govern i dels ministres en dos mandats consecutius.

5.2. Declaració de béns abans, durant i després de l’exercici del càrrec públic

Tots els diputats i càrrecs executius del govern, cap de l’Estat i president del govern, així com tots els càrrecs de categoria igual o superior a sots director general, realitzaran anualment una declaració dels seus béns, ingressos i patrimoni, que hauran de dipositar al registre creat per aquest efecte, el Registre d’Interessos dels diputats.

Els detalls individuals seran públics al portal informàtic del Parlament.

Quan finalitzi el període d’exercici del càrrec, les persones suara esmentades es sotmetran a una auditoria exhaustiva i pública per tal de comprovar i garantir que durant l’exercici del càrrec no s’han produït enriquiments injustificats per compte de l’erari públic o per irregularitats realitzades en base a la informació privilegiada.

5.3. L’oficina de proximitat del diputat

Els diputats al Parlament de Catalunya ho seran en dedicació plena i exclusiva, disposaran d’oficina de proximitat, dins del seu districte electoral i que tindrà com a missió que els ciutadans puguin fer arribar al seu representant tota mena de suggeriments, queixes o recomanacions.

5.4. Incompatibilitats de càrrecs

Els diputats al Parlament de Catalunya i els alts càrrecs de la Generalitat, el cap de l’Estat i el president del govern no podran pertànyer a cap òrgan de direcció, ni consell d’administració de les empreses privades que contractin amb l’administració.

5.5. Allargament del període d’incompatibilitats un cop finalitzat el càrrec

S’establirà un període de 5 anys, comptats des de la finalització de l’etapa d’exercici del càrrec per part del parlamentari o alt càrrec executiu del govern, el cap de l’Estat i el president del govern durant el qual, el càrrec sortint es veurà afectat pel règim d’incompatibilitats talment com si encara es trobés en l’exercici actiu del càrrec.

5.6. Immunitat no és impunitat

Els càrrecs electes al Parlament de Catalunya només gaudiran d’immunitat parlamentària en allò que faci referència a l’exercici dels seu càrrec, per la resta de causes o imputacions hauran de declarar davant dels tribunals com qualsevol altre ciutadà.

5.7. Inhabilitació per condemna

La condemna judicial d’un càrrec electe en casos de corrupció inhabilitarà a la persona per l’exercici de la política de forma perpètua.

5.8. Prohibició del nepotisme

El nomenament de familiars fins a quart grau per consanguinitat o per afinitat, quedarà expressament prohibit.

5.9. Concepte retributiu únic i simplificació del càlcul

Tots els càrrecs electes tindran un únic concepte retributiu, i aquest no serà en funció ni de la dedicació ja que aquesta haurà de ser obligatòriament completa, ni de la participació en comissions o funcions o responsabilitats específiques encarregades pel Parlament o el grup Parlamentari.

Els viatges i les dietes les pagaran d’aquest únic concepte retributiu.

5.10. Extensió a la resta d’administracions

Es faran extensius a la resta de càrrecs executius de totes les administracions:

- El règim d’incompatibilitats inhabilitació per condemna
- La prohibició del nepotisme
- El concepte retributiu únic

Programa de radicalitat democràtica - Lliuraments anteriors:

6.081 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament