Reagrupament ofereix a la societat les propostes de regeneració democràtica que va fer el 2010 per a combatre els greus casos de corrupció política

Control dels partits polítics (1) - Programa de radicalitat democràtica de Reagrupament del 2010
Comptabilitat "B" del PP, publicada per El País (31-01-2013)

Els greus casos de corrupció política que han esclatat al nostre país i a l'Estat espanyol, al si de partits polítics de tots els signes ideològics, posen de manifest la necessitat de l'adopció de dràstiques mesures d'aprofundiment democràtic, amb caràcter urgent. La trista situació a què s'ha arribat desmoralitza una societat en crisi. En aquests moments, molta gent ja ha adquirit la convicció que els partits polítics actuals no són capaços de resoldre els casos de corrupció perquè el sistema els beneficia.

Fa més de 3 anys, Reagrupament va dur a terme un procés participatiu per a l'elaboració de diverses propostes de regeneració democràtica, que avui tornen a adquirir plena actualitat. Les oferim a la societat per tal que, malgrat que al seu moment no van rebre l'atenció merescuda, puguin ser adoptades.

"4. Control sobre els partits.

  • 4.1. Transparència en el finançament de partits.
  • 4.2. Finançament públic dels partits.
  • 4.3. Relació entre partits, bancs, caixes i entitats financeres.
  • 4.4. Partits i fundacions.
  • 4.5. Associacions
  • 4.6. Mitjans de comunicació

4.1. Transparència en el finançament de partits.

Totes les donacions als partits polítics seran escrupolosament públiques. Les donacions dels particulars i les entitats no podran superar el 30% del pressupost anual del partit, i la quantitat màxima per persona o entitat no podrà excedir de 90.000 €. Els partits hauran de presentar el balanç econòmic de la campanya electoral, incloent-hi totes les donacions dineràries i en espècies.

4.2. Finançament públic dels partits.

El finançament públic dels partits es limitarà dràsticament. Els partits rebran 0,50€ per cada vot que hagin obtingut a les eleccions i 10.000€ per cadascun dels representants que hagin aconseguit al Parlament de Catalunya. Per finançar les campanyes electorals, l’Estat Català realitzarà una aportació extraordinària de 0,50€ per cada persona censada, que es repartirà proporcionalment entre els partits amb representació parlamentària, tenint en compte la representació que hagin obtingut en les darreres eleccions. Aquesta aportació es lliurarà a compte, i es compensarà amb eles quantitats que els partits hagin de rebre com a conseqüència dels resultats electorals que finalment es produeixin.

4.3. Relació entre partits, bancs, caixes i entitats financeres.

Els bancs, les caixes i les entitats financeres de tot tipus, no podran realitzar cap mena d’activitat creditícia amb els partits polítics. Les donacions que aquestes entitats realitzin als partits polítics hauran de ser públiques i sotmeses al Parlament per tal que les aprovi. El Parlament haurà de comunicar públicament l’existència de la donació i el fet de la seva aprovació en seu parlamentària. Pel deute generat fins a dia d’avui es determinarà un període d’amortització del deute actual dels partits amb la banca, amb prohibició expressa de condonació del deute. Les operacions corrents entre partits i entitats financeres no estaran sotmeses al secret bancari.

4.4. Partits i fundacions.

Les fundacions polítiques lligades a l’àmbit dels partits polítics rebran exactament el mateix tractament en quant a finançament, control i transparència que els partits.

4.5. Associacions

El govern no podrà atorgar subvencions ni donacions a associacions que no siguin aquelles sense ànim de lucre. Les excepcions hauran de ser aprovades pel Parlament de Catalunya de forma individualitzada.

4.6. Mitjans de comunicació

El govern no podrà atorgar subvencions ni donacions a mitjans de comunicació. Les excepcions hauran de ser aprovades pel Parlament de Catalunya de forma individualitzada.”

 

 

7.129 lectures

Comentaris (3)

l'Estat Espanyol de Corrupcio
Reagrupament ha d'actuar contre un estat ( Espanyol ) que parcialment esta dedicant el seu temps
a estafes i per aixo pot ser cupable d'avant un Tribunal de la Justicia.
--Per tal: suspender qualsevol contacte amb l'Estat Central, dirigit unicament per el Parido Popular fins tot esta aclarit juridicament.

--Demano que Reagrupament fara una crida a tots els partits a Catalunya suspender qualsevol contacte amb el Partido Popular.

--Dermano de reagrupament demanar a la Generalitat de Catalunya suspender qualsevol contacte
amb el Partido Popular, governant l'Estat espanyol fins tot el trama d'un possible corrupcio
sera aclarit per un tribunal de la Justicia

Estem davant un crisis de la creibilitat per el maxim organisme de l'Estat: el Govern d'Espanya.

Jeroni Martin
Resposta a Jordi Lázaro
Gràcies, Jordi. En prenem nota.
En tot cas, si mires l'apartat de 'Font', ja hi ha l'enllaç a tot el programa de Reagrupament. Si mires el subtítol, veuràs que hi hem posat un número (1) perquè anirem publicant tot el programa de regeneració aquestes properes setmanes.
ampliar informació
Realment el programa de Reagrupament sobre la regeneració democràtica és molt més ampli i estableix la llei electoral per petites circumscripcions, la llei d'incompatibilitats etc. malgrat ja constar a la web dins l'apartat de documents, potser seria bo posar-la amb un ling a la web a fi de fer-la més accessible i més permanent que un article diari que al cap de pocs dies ja no es veurà a primera plana.
Podria ser quelcom així com "Proposta de Reagrupament per la Regeneració Democràtica de Catalunya".

Ës un suggeriment. Gràcies.

Total 3 comentaris

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament