Preocupació davant de la situació de l'assentament del carrer Puigcerdà

El regidor del districte evita respondre quant temps garanteixen l'allotjament
Preocupació davant de la situació de l'assentament del carrer Puigcerdà

Ahir es va fer una altra Audiència Pública de l'estat del Districte de Sant Martí. A la sala hi havia present un grup de representants de les persones que s’estan al assentament del carrer Puigcerdà. Per les respostes del govern del Districte, va quedar clar, que no mouria un dit per mirar d’aturar el imminent desallotjament que està decretat pel dia 18 de juliol (de veritat que la jutgessa no podia haver buscat una altra data sense aquestes connotacions feixistes? –sic-). Diuen que no poden fer res ja que es tracta d’una propietat privada.

Els representants van fer algunes demandes (cap ni una escoltada pel govern), com per exemple que els ajudessin a crear una cooperativa i un lloc on poder establir-la, la legalització de les persones que actualment no tenen papers dels que allà hi son, que s’aturés el desallotjament per tal de deixar-los més temps per moure les coses que tenen (recordo que allà no només pernocten si no que molts tenen la única font d’uns ingressos pírrics que obtenen pel reciclatge de ferralla, per tallers de reparació de bicicletes o tallers artístics). Però de totes les demandes va haver-hi una pregunta que va quedar en l’aire: “Per quant de temps ens garanteixen l’allotjament que ens han promès?” Aquesta pregunta, com ja he dit, va quedar sense resposta per part del regidor del Districte però és la mateixa que farem al proper Plenari des del meu grup municipal d’Unitat per Barcelona (ERC, Reagrupament, DC). Esperem que a nosaltres sí que ens la contesti.

A continuació copio la pregunta tal com l'hem entrada al Plenari:

AL CONSELL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ

Atès l'imminent desallotjament del assentament que hi ha al C/ Puigcerdà, 127.Atès que membres del govern de la Direcció D’Immigració del Ajuntament han expressat públicament la voluntat de garantir l’allotjament a 150 de les persones que actualment hi ha en aquest assentament.Atès que en aquest assentament no només és pernocta, si no que molts dels seus ocupants tenen allà la seva única font de subsistència, realitzant feines de reciclatge de ferralla, reparació de bicicletes o tallers artístics.D’acord amb el que estableixen els articles 64.2 i 98 del Reglament Orgànic Municipal, es formula la següent:

PREGUNTA PER RESPOSTA ORAL AL CONSELL DEL DISTRICTE

Per a quina durada l’Ajuntament es compromet a garantir les 150 places disponibles que asseguren tenir per reallotjar aquestes persones un cop siguin desallotjades, i quins mitjans de subsistència han previst que tindran mentre duri el procés de reinserció sociolaboral?

3.449 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament