La Policia Nacional multa un ciutadà per parlar català a Catalunya

Frontera Andorra-Espanya

El 19 de febrer passat la Policia Nacional de la frontera entre Andorra i Espanya va multar a Marc B.B. per "desobedecer la orden del agente a dirigirse en castellano", segons ha denunciat la Plataforma per la Llengua.

El Marc es dirigia a Andorra quan el destacament de la Policia Nacional a la frontera espanyola el va obligar a aturar el cotxe i a retirar una enganxina del CAT sobre la matrícula. En aquell moment, l'agent va obligar-lo a parlar en castellà diverses vegades, i davant de la negativa d'en Marc li va cursar una acta d'infracció amb el següent motiu: "Desobedecer la orden del agente a dirigirse en castellano o negativa a dirigirse en castellano al agente actuante en reiradas (sic) veces esté (sic) le ordena que retire la pegatina con el distintivo de cat en la matrícula, por encima de la ‘E' de España".

La Plataforma per la Llengua recorda que, segons l'article 12 de la Llei de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, "són vàlides les actuacions administratives dels òrgans i dels ens de l'Administració de l'Estat, tant les orals com les escrites, fetes a Catalunya en qualsevol de les dues llengües oficials, sense necessitat de traducció" i que "tothom té dret a relacionar-se, oralment i per escrit, amb l'Administració de l'Estat a Catalunya en la llengua oficial que esculli i a ésser atès, i no se li pot exigir cap mena de traducció".

Igualment la Plataforma destaca la Llei Orgànica 4/2010, de 20 de maig, del Règim disciplinari del Cos Nacional de Policia. Concretament, l'article 7 considera falta molt greu "tota actuació que suposi discriminació per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, sexe, llengua , opinió, lloc de naixement o veïnatge, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social".

La Plataforma per la Llengua ha denunciat la irregularitat que comporta aquesta acta d'infracció cursada per la Policia Nacional i exigeix que sigui retirada de forma automàtica. Així mateix, la Plataforma per la Llengua denunciarà els fets a l'Oficina de Garanties Lingüístiques de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Govern de l'estat a Catalunya.

12.235 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament