El Decret de Nova Planta al Principat incomplia l'ordenament legal i el dret internacional vigent al segle XVII-XVIII

La proposició no de llei per restituir els drets de Catalunya posa de manifest la il·legalitat del decret de Nova Planta
El Decret de Nova Planta al Principat incomplia l'ordenament legal i el dret internacional vigent al segle XVII-XVIII
(Madrid, 26-09-2012)

"El Decret de Nova Planta al Principat de Catalunya, València i Mallorca va ser imposat per dret de conquesta, incomplint l'ordenament legal i el dret internacional vigent al segle XVII-XVIII". Aquesta és una de les frases de la proposició no de llei que ha presentat la coalició independentista a què pertany Reagrupament aquest dimecres al Congrés de Diputats.

Entre el dret vigent, la proposició enumera "l'incompliment del Tractat internacional de pau d'Utrecht de 1713, la contravenció de les condicions successòries imposades per Carlos II en disposicions testamentàries, així com l'abjurament del rei Borbó a les Constitucions Catalanes i el menyspreu a les institucions".

Per això, la proposició planteja que "les Corts espanyoles es proposen reparar les conseqüències que van suposar per al poble català l'ocupació militar, administrativa i cultural de Catalunya, així com el seu bloqueig econòmic continu, que configuren unes actuacions de totes totes avui, considerades jurídica i voluntàriament per Espanya, actuacions il·legals. El mateix vici de nul·litat de ple dret que té el Decret de Nova Planta instaurat sobre Catalunya és aplicable als Decrets de Nova Planta expressament dictats per als regnes de Mallorca i València.

"Conseqüentment, el Parlament espanyol ha de restituir els drets i llibertats catalanes i reconèixer al poble de Catalunya la sobirania nacional de Catalunya, la qual podrà exercir directament o per mitjà dels seus representants", estableix el document presentat.

Text de la Proposició no de Llei

«El Congrés dels Diputats reconeix que Catalunya va ser independent fins al 1714, moment en que va perdre la seva sobirania a causa d'una invasió il·legítima per part de les tropes castellanes i franceses i insta el Govern espanyol a:

  1. Derogar els Decrets de Nova Planta de València, Mallorca i Catalunya per contravenir la legalitat vigent quan van ser promulgats.
  2. Reconèixer el poble de Catalunya com a dipositari de la seva sobirania nacional.
  3. Restituir la llibertat de Catalunya i tots els seus drets històrics.
  4. Crear una Comissió bilateral Estat-Generalitat de Catalunya amb la finalitat d'iniciar tots els tràmits legals necessaris per a la restitució i compensació de les conseqüències polítiques, territorials, jurídiques i econòmiques derivades de la imposició del Decret de Nova Planta. »

Palau del Congrés dels Diputats, 11 de setembre de 2012.-Alfred Bosch i Pascual, Portaveu del Grup Parlamentari Mixt."

Més informació:

  • Madrid debat aquest dimecres la proposició que demana la restitució dels drets històrics del poble de Catalunya
4.614 lectures

Comentaris (1)

Desde Llivia fins a Valencia i de camí per les Illes....els Españols tenen amnesia Historica , en els llibres d'Historia aquest capitol no hi es , millor dit no interesa !!. Solament estudian la HISTORIA DE ESPAÑA y las azañas de sus descubridores , perdò del seus assasins i destructors d'identitats . Hem de tornar tots a recordar aquells origens desde el Castell de LLivia ... i omplir els sentiments amb les 4 barres que Guifré el Pelos va deixar de llegat per sempre !!.

Total 1 comentaris

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament