Constitució de Catalunya (6) - Article 12

Constitució de Catalunya (6) - Article 12

Article 12. La protecció jurídicaTothom té dret a obtenir una tutela judicial efectiva.

Tothom té dret a la presumpció d’innocència.

Tota persona detinguda ha de ser portada davant del jutge abans de les vint-i-quatre hores següents a la seva detenció.

Tothom té dret al jutge natural predeterminat per la llei, a ser defensat per un advocat, a saber de què se l’acusa i a un procés públic, ràpid i just.

Les lleis penals i sancionadores són irretroactives.

Es prohibeixen els tribunals especials.

Tota persona injustament detinguda té dret a ser indemnitzada pel dany sofert.

 

Article 12. Legal protection

Everyone has the right to obtain an effective judicial protection.

Everyone is entitled to the presumption of innocence.

Any person arrested must be brought before the judge within the next twenty-four hours after his arrest.

Everyone has right to the natural judge default by law, to be defended by lawyer, to be informed of the nature of the accusation and to a public, fast and fair process.

Criminal laws and penalties are non-retroactive.

Special courts are prohibited.

Any person wrongfully detained is entitled to compensation for damage suffered.

11.907 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament