Constitució de Catalunya (3) - Articles 5, 6 i 7

Constitució de Catalunya (3) - Articles 5, 6 i 7

Art. 5. Llengua

El català és la llengua pròpia, nacional i oficial de Catalunya. La llibertat lingüística està garantida. L’occità, denominat aranès a l’Aran, és també llengua oficial en aquell territori.

Art. 6. Nacionalitat

Una llei regularà les condicions d’adquisició, conservació i pèrdua de la condició nacional de català. Els ciutadans del País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent i l’Alguer tenen garantida la condició nacional de catalans, si ho sol·liciten. 

Art. 7. Els símbols

Els símbols de Catalunya són la senyera, la festa nacional i l’himne nacional.

 

Art. 5. Language

Catalonia has its own, national and official language, the Catalan language. Aran has its own, national and official language in that territory, the Occitan language in its Aranese variety. Linguistic freedom is ensured.

Art. 6. Nationality

A law will regulate the conditions to obtain, preserve and lose the national condition of Catalan. Citizens of the Valencian Country, the Balearic Islands, North Catalonia, Ponent Franja and Alguer are ensured to count on the Catalan national condition, upon requirement.

Art. 7. Symbols

Catalan symbols are the national flag, the national day and the national hymn.

13.175 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament