Constitució de Catalunya (10) - Articles 22 i 23

Constitució de Catalunya (10) - Articles 22 i 23

Títol IV. L’organització de l’Estat

Article 22. Els poders de l'Estat

Els tres poders fonamentals de l’Estat són el poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial. Els poders legislatiu, executiu i judicial estan separats. Les lleis regularan els òrgans que formaran cadascun dels poders de l’Estat i també la seva composició, atribucions i funcions.

Article 23. Els municipis

Es regularan per llei les atribucions i funcions dels municipis i òrgans supramunicipals.

Title IV. The organization of the State

Article 22. Powers of the State

The three fundamental powers of the state are the legislative, the executive and the judiciary.
The legislative, executive and judiciary powers are separate. Laws will govern the bodies that will make up each one of the powers of the State as well as its composition, powers and functions.

Article 23. Municipalities

The powers and functions of municipalities and supra-municipality bodies will be regulated by law.

11.509 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament