La reforma de les Adminstracions Públiques d’Espanya

"L’informe de més de 700 pàgines conté els criteris amb els que el Gobierno de España recuperarà el poder en diferents àmbits polítics que des de fa anys han assumit les comunitats autònomes"
Montserrat Tudela
Montserrat Tudela
Associada a Reagrupament

Aquest escrit no és un article d’opinió, sinó la traducció literal al català d’alguns paràgrafs del projecte de la “Ley de la Reforma de las Administraciones Públicas”, que implica la supressió total del poder polític i legislatiu català i que, atesa la majoria absoluta del PP a les Cortes de España, s’aprovarà properament i es començarà a aplicar d’aquí a pocs mesos. En concret, són paràgrafs del text que el dia 18 de novembre es van penjar al web del Ministerio del Interior de España i s’ha enviat a totes les comunitats autònomes.

L’informe de més de 700 pàgines ha estat elaborat per la “Subcomisión de Duplicidades Administrativas, unidad que integra la Comisión para la Reforma de las Administraciones Publicas (CORA)” i conté els criteris amb els que el Gobierno de España recuperarà el poder en diferents àmbits polítics que des de fa anys han assumit les comunitats autònomes. Tanmateix, recomano al lector anar al document original per tal de comprovar com serà la liquidació de l’Autonomia a partir d’aquí sis mesos. Només em permeto recordar que “autonomia” en altre temps volia dir “lleis pròpies”.

L’espai de què disposem a la La Veu no em permet traduir la totalitat del document, sino només alguns fragments triats aleatòriament.

El document original el trobareu en aquest enllaç:http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/reforma_aapp/Subcomision-1-Fichas-de-Medidas-CORA-18-nov-2013-enviado-a-CPFF-CCAAs.pdf

Algunes mesures que contindrà la reforma de les administracions públiques a España són les següents:

 • “Delimitar responsabilitats en la despesas en els supòsits de convocatòria d’un procés electoral autonòmic i reforçar la cooperació entre l’Estat i les CCAA en la gestió dels processos electorals” (Implantació en 12 mesos).La reforma de les Adminstracions Públiques d’Espanya
 • “Racionalitzar els defensors del Poble i similars de les CCAA” (Implantació de 6 a 18 mesos). “La mesura consisteix en l’assumpció de les comptències dels Defensors del Poble autonòmics per part del Defensor del Poble estatal i la supresió dels autonòmics.”
 • “Compartir la Plataforma de Gestió de Centres Educatius” (Implantació en 20 mesos). -"Aconseguir la connectivitat entre les Avaluacions educatives estatals i autonòmiques” (Implantació en 36 mesos).-“Establir una estratègia nacional de qualitat de l’ensenyament universitari i unificar en una sola agència els organismes encarregats de l’avaluació i acreditació de titulacions i professorat universitari” (implantació en 36 mesos).
 • “Racionalització dels Òrgans de Control Extern (OCEX) de las CCAA” (Implantació de 6 a 18 mesos). “La mesura consisteix en l’assumpció de les competències dels OCEX per part del Tribunal Constitucional, alhora que es crearíen seccions territorals en 12 comunitats autònomes (entre les quals Catalunya).”
 • “Unificar el sistema de gestió de beques generals” (implantació en 7 mesos).- “Supressió de duplicitats en fitxers i registres públics d’Universitats, Centres i Títols.” (Implantació en 24 mesos)
 • “Unificar o suprimir aquells observatoris que desenvolupen funcions similars independentment de l’àmbit territorial sobre els quals desenvolupen la seva actuació.”
 • “Integració de les Oficines a l’exterior de les CCAA en les oficines administratives de l’Estat a l’exterior.” “Anàlisi de la mesura: Aprofitar el fort prestigi internacional de la marca España en el turisme i en el comerç mundial” (Implantació: fins a maig de 2015).
 • Assumpció per part de l’Agència Española de Protección de Datos de les funcions de les Agències catalana i basca” (Implantació en 12 mesos).
 • Plataforma de contractació del sector públic: publicació en una Plataforma única de totes les licitacions tant del sector públic estatal com de les comunitats autònomes” (Implantació en 12 mesos).
 • “Unificació de la classificació d’empreses atorgada per les comunitats autònomes” (Implantació en 12 mesos).“Assumpció per la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de les funcions que desenvolupen les Juntes Consultives de Contractació autonòmiques” (Implantació en 18 mesos).“Generalització de l’adhesió de les CCAA a la Central de Contracció de l’Estat” (Implantació en 6 mesos).
 • “Centralització en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de la resolución dels recursos especials en contractes d’àmbit autonòmic i local” (Implantació de 2 a 6 mesos).
 • “Supressió dels observatoris Autonòmics de la Infància” (Implantació en 12 mesos)....

Jo recomano a tots els lectors llegir el document original de la defunció de l’estructura estatal de comunitats autónomes que és aquesta reforma.I no vull acabar sense desitjar-vos un molt bon Nadal, que de ben segur serà el darrer amb estructura de Comunitat Autònoma, tant si assolim la independència com si deixem passar aquesta oportunitat que la història ens ha donat per arribar a la plenitud nacional.Bon Nadal!

6.783 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament