Filar una mica més prim els sargits

El sistema espanyol es troba bastant lluny dels cànons convencionals del federalisme fiscal
Guillem López Casasnovas

Per als que portem anys analitzant alguns aspectes de realitats tan complexes com el finançament autonòmic, res no produeix tant pànic com escoltar els que, des d'un descosit anecdòtic, busquen construir un pedaç integral. Prostituïts els termes de responsabilitat fiscal o federalisme econòmic, amb un sistema que calcula unilateralment els recursos i anticipa tresoreria a conveniència de l'equilibri pressupostari central, falten referències precises que frenin abusos del llenguatge i l'anàlisi de traç gruixut. Avui dimecres el nostre conseller d'economia i finances debuta al Consell de Política Fiscal i Financera, a Madrid. No val per a res que sigui un excel·lent acadèmic i tingui una agudesa política extrema. Les tortuositats del finançament autonòmic amb fons i subfons, preservació d'estatus quo, regles de modulació i clàusules de garantia...són un bosc no apte per a la intel·ligència lineal. Domina la lletra petita i la interpretació curta. I quan l'analista entra en el detall, els arbres fàcilment li impedeixen veure el bosc.

Té raó la ministra Salgado quan diu que no deu a Catalunya el Fons de competitivitat (és potestatiu, tal com es va pactar, l'avançament de la seva liquiditat de manera prèvia a la liquidació, encara no efectuada), ni és certament coneguda la xifra suposadament deguda (ja que depèn de les comunitats autònomes que finalment tinguin dret a accedir a aquest fons i el pes poblacional que tinguin en el total). Sens dubte és asimètric haver avançat liquiditat en el passat i no fer-ho ara, ja que la despesa més gran que assumiria l'Estat constituiria el menor dèficit -per major ingrés- de la Generalitat. Legal, sí, lleial, no.

Com no són lleials els comentaris de representants de l'Administració central contraris a la realització de les tasques a les quals ella mateixa obliga. Més prim cal filar amb la part del dèficit/PIB assignat amb les retallades: 2 punts dels 3.3 avui en qüestió es corresponen a l'excés de finançament que l'Estat va assignar a les comunitats autònomes en concepte de participació per uns ingressos que es van estimar el 2009 i que la crisi va enfonsar. Aquells avançaments i les conegudes baixades reals de recaptació no van ser iguals per a totes les comunitats autònomes, de manera que la part del dèficit que ara s'hi afegeix i del que se n'exigeix​​ igualment la seva reducció es correspon, de fet, a "forats" diferents: per exemple, el de les Balears va ser sis vegades inferior al d'Extremadura, totes dues amb població similar .

Com es pot explicar una disparitat semblant? No obstant això en els escenaris de consolidació fiscal, els dos punts avui "s'imputen" igual per a totes les comunitats, cosa que perjudica aquelles amb liquidacions inferiors a aquest 2% que podrien tenir un marge més gran de l'1.3% (fins al 3.3%), si no s'assignessin de forma lineal a totes i cadascuna de les comunitats autònomes. La discreció de l'Estat en aquest i altres terrenys, centrifugant dèficits i "centripetant" superàvits, situa en realitat el sistema espanyol bastant lluny dels cànons convencionals del federalisme fiscal.

Sobre aquestes asimetries convé igualment estar atents a aquest efecte calendari. Catalunya està en ple esforç de retalls, que, per descomptat, "toquen". La resta de comunitats autònomes té eleccions, i "tothom quiet". El 23 de maig demanaran els cent dies de gràcia, i entrarem en les vacances d'estiu. De setembre a desembre quedaran quatre mesos. ¿Faran aquelles comunitats una retallada tres vegades superior, suposem, a la retallada catalana per equilibrar igualment els comptes en els escenaris aprovats pel Consell? Si a Catalunya això costa sang, suor i desqualificacions, què es pot esperar de retallades tres vegades superiors?

Guillem López Casasnovas. Universitat Pompeu Fabra.

8.442 lectures

Comentaris (1)

Com es calcula?
Com es calcula la liquidació que pertoca pel Fons de competivitat? Depèn de la recaptació que es fa en cada territori?

Total 1 comentaris

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament